top of page

Kawahagi

FILEFISH

Nagasaki

Ishigakidai

PERCH

Oita

Shiroika

SWORDTIP SQUID

Fukuoka

Mazoi

ROCKFISH

Aomori

Hamaguri

SURF CLAM

Chiba

Kamasu

BARRACUDA

Chiba

Isaki

THREELINE GRUNT

Nagasaki

Mameaji

HORSE MACKEREL

Mie

Akahata

GROUPER

Nagasaki

Aji

JACK MACKEREL

Chiba

Iwagaki

IWAGAKI OYSTER

Hokkaido

HOYA

SEA SQUIRT

Nagasaki

Hakkaku

SAILFIN POACHER

Hokkaido

Karatsuki Shako

MANTIS SHRIMP

Okayama

Karatsuki Hotate

SHELL SCALLOP

Hokkaido

Uni

SEA URCHIN

Miyagi

Sumiika

CUTTLEFISH

Kagoshima

Hon Maguro

BLUEFIN TUNA

TBA

Isaki

THREELINE GRUNT

Nagasaki

Hokkigai

SAKHALIN SURF CLAM

CANADA

Umazurahagi

BLACK SCRAPER

Ishikawa

Kasago

ROCKFISH

Aomori

Hamo

CONGER

Yamaguchi

Mehikari

BIGEYED FISH

Chiba

Anago

CONGER EEL

Nagasaki

Iwashi

SARDINE

Hokkaido

Kegani

HORSEHAIR CRAB

Hokkaido

Kuromutsu

JAPANESE BLUEFISH

Chiba

Katakuchi-Iwashi

JAPANESE ANCHOVY

Aichi

Matoudai

JOHN DORY

Nagasaki

Add a Title

Add a Title

Add a Title

FLIP

&

CATCH

bottom of page